Arkiv: teamutveckling

Bli en mer effektiv ledare med minskad stress och oro

Effektiva ledare har en tydlig vision för sitt ledarskap för verksamheten. Effektivt ledarskap utgår från entusiasm, intresse av andra personer och en villighet att gå utanför den bekväma zonen.

Effektiva ledare slappnar av under arbetet och vilar innan de blir trötta. Det leder till minskad stress och oro vilken ökar entusiasm och energinivåerna. En positiv cirkel är startad, vilket skapar andra positiva spiraler och uppåtgående trender.

Vi på Aware Spiritual Warrior, ASW Uppsala, utvecklar företag och individer. Ett användbart verktyg är att utöva Yoga och Meditation eftersom att det sänker eller helt tar bort stress och oro. Effekten uppstår direkt och den fördjupas med regelbunden träning.

Hösten 2010/ Vintern 2020 lanserar vi ett unikt ledarskapsprogram som förutom träning i kommunikation, coachning, teamutveckling, presentationsteknik och ledarskap innehåller mental träning, andningsövningar, kreativitetsövningar och fysisk träning av kroppen.

Utveckla teamet genom psykologisk trygghet

Du arbetar många gånger i en grupp och önskar kanske att gruppen fungerar mer som ett högpresterande team, säkert gör du många insatser för att utveckla gruppen till ett team, men det är inte säkert att ni når hela vägen.

Skillnaden på en grupp och ett team är att team får mer gjort med högre kvalitet och att lojaliteten mot teamet är hög. Team är inriktade på resultat, kvalitet och att nå teamets mål. Team har fungerande strategier för konflikthantering.

 

 

När jag arbetar med grupper så börjar jag alltid med att berätta grundläggande fakta om vilka faser en grupp går igenom innan den blir ett team, och vad teamet behöver göra för att förbli högpresterande när det väl nått så långt. Jag delar också ut de 10 nycklarna för effektivitet, baserade på doktor Susan Wheelans forskning.

 

Oavsett vilken författare eller vilken forskare jag läser tycks de vara överens om att det mest grundläggande för att grupper ska utvecklas är att ledaren och deltagarna säkerställer den psykologiska tryggheten.