Om ASW Uppsala

Vi erbjuder kraftfulla redskap som skapar Flow!

Redan tidigt i arbetslivet kände jag mig stressad, fick ont i ryggen och hade återkommande huvudvärk. Strax före födelsen av prinsessan Clara, vårt äldsta barn, provade jag Yoga. Jag upplevde det som svårt och frustrerande, jag blev ofta yr. Trots det hörde jag en inre röst som kallade mig tillbaka till nya Yogaklasser. Det var utmanande på ett nytt sätt och samtidigt helt underbart!

Livet rullade på och allt var trots allt bra, familj, roligt jobb som projektledare, hyfsad hälsa, fint hus, härliga vänner. Ändå kände jag att något viktigt saknades, och det onda i ryggen och huvudvärken kom tillbaka ibland. Jag längtade efter en fri och frisk kropp och en själ i ett större, mer lyckligt och meningsfullt sammanhang. Jag började Yoga och meditera allt mer, och jag märkte snart hur det onda i ryggen försvann för gott och hur mitt tålamod, empati och förmåga att lyssna ökade.

Effekterna av Yoga och meditation förbluffade mig och jag bestämde mig för att lära mig mer. Hur kunde något så enkelt som yoga några gånger per vecka skapa så stora positiva förändringar? Under ett helt års tid genomgick jag den fantastiska utbildningen i Seasonal hatha Yoga och kort därefter höll jag de första kurserna.

Yoga var den bästa personliga utvecklingen för mig och jag blev märkbart bättre på mitt jobb som projektledare och förändringsledare. Jag kände mig lugn, avspänd och lycklig och jag kunde ge energi och kärlek till min omgivning. En underbar känsla av inre rikedom!

Trots den personliga utvecklingen och fysiska förbättringen så präglades mitt liv alltjämt av parallella roller: Konsulten, föräldern, samhällsmedborgaren, Yogaläraren, vännen och människan som söker mening och riktning i livet. -”Var jag en flummig konsult, en business inriktad Yogalärare och en självupptagen förälder, inte riktigt bra i någon av rollerna? Tvivlet fanns där, måste jag välja en väg?”

Nej, jag insåg (under meditation) att alla rollerna berikar och utvecklar. En sommardag 2014 så bestämde jag mig för att sammanföra alla rollerna och bli hel, komplett och fullkomligt sann. Jag utvecklade en unik affärsmodell som tar tillvara hela mig.

Det Fokus, den Energi och den Harmoni jag funnit, utgöt fundamentet i båda affärsområdena: Project &Business Excellence för företag och ASW Seasonal Yoga studio för individer.

Det unika med ASW affärsmodell är att den inspirerar till förändring och har en tydlig struktur. Modellen genomsyrar alla delar av Aware Spiritual Warrior (ASW) och är nyckeln till framgång.

Vi kombinerar vår gedigna erfarenhet från näringslivet med kunskaper om hållbar lycka och hälsa – Välkommen till en magisk utveckling, vare sig du är ett företag eller en person!