Kundcase och rekommendationer

Botkyrkabyggen

Förändringsprojektledning ny projektmodell

Botkyrkabyggen fattade beslut att implementera projektmetod med metodik för att uppnå en bättre fungerande projektverksamhet. Jag fattade då ett av mina bästa beslut som var att ta in Annika som förändrings- och projektledare.

Annika har en situationsanpassad ledarstil som är både styrande och stödjande, en förmåga jag uppskattar för att få fokus och önskad framåtrörelse i projektet. Hennes ledarstil är även modig, ärlig och kommunikativ vilket gav resultat för att uppnå önskade effekter, stort deltagande och en förändring som består efter avslutat projekt.

Charlotte Ekfeldt
Affärsutvecklingschef

Läs mer

Region Uppsala

Projektexpert stora projekt

Under uppdraget för projektavdelningen så har Annika med sin kunskap och erfarenheter bidragit till att verksamhetsutveckla projektavdelningen inom flera områden med både tjänster och produkter exempelvis: 
• projektrevision med rutin, rapportmall och att genomföra projektrevisioner
• utveckla styrgruppernas arbete med utbildningsunderlag
• metodstöd till projektledare som bollplank
• stöd för att utveckla tjänsten ”förändringsledning” 
• sammanställt en överlämnandeplan för ett stort projekt inför avslut
• Bidragit med positiv energi för att se möjligheter istället för svårigheten vilket i sig varit bidragande till att NKI-talet förbättrats för projektavdelningen
• Planerat och modererat 2 avdelningskonferenser
• Stödjande och initialt sammanhållande för att utveckla  avdelningens verksamhetsplan 
• Bidragit till att standardisera projektledningens arbetssätt genom att tillämpa standards exempelvis PMI (PMBOOK Guide)

I allmänna ordalag har Annika genom sin energi, kunskap och erfarenheter om allmänt ledarskap och projektledningsmetoder varit med på resan och utvecklat projektavdelningen under ett års tid. Parallellt med verksamhetsutvecklingsarbetet har hon varit projektledare för några mindre projekt och även varit verksam i ett stort projekt med att ta fram en projektplan med tillhörande bilagor vilket i sig var ett stort arbete. Det som är en genomgående röd tråd för Annika är att hon alltid vill leverera lite extra och professionellt. Hon har genomfört sina uppdrag på ett förtjänstfullt sätt och jag kan varmt rekommendera Annika till liknande uppdrag.

Kent Strömberg/avdelningschef projektavdelningen, Fastighet och Service, Region Uppsala

Läs mer

Region Uppsala

Team- och verksamhetsutveckling projektavdelningen

Jag har haft förmånen att få jobba med Annika i min projektavdelning på Fastighet och service, Region Uppsala.
Annika hjälpte till att utveckla vår personal och avdelning som helhet. Annika har ett genuint intresse av att hjälpa människor och har lätt för att hitta det bästa hos alla. Hon är väldigt bra på att utveckla grupper och få alla individer att bidra och jobba tillsammans.

Vi hade bl.a. 2 längre konferenser där Annika var moderator och höll även i ett antal föreläsningar för oss med fokus på det högpresterande teamet. Dessa konferenser stärkte vår grupp väldigt mycket och det är till stor del Annikas förtjänst.

Både som moderator och föreläsare är hon väldigt kunnig och har lätt att få med alla ”på tåget”. Hon är väldigt kreativ och sprider glädje i allt hon gör och detta smittar av sig till dem hon har runt sig.

Allt hon har gjort hos oss har alltid varit med medarbetaren i fokus och få dem att växa i sin roll. Detta har hon lyckats med till 100%.

Jag hoppas verkligen att jag får möjligheten att jobba med Annika igen.

John Tillman
Projektområdeschef Fastighet och service Region Uppsala

Läs mer

Scandinavian Contract Research Organization (SCRO)

Inspirationsföreläsning “Kulturen som framgångsfaktor”

Scandinavian Clinical Research Office (SCRO) är ett framgångsrikt och snabbt växande företag i Uppsala. Vid tiden för uppdraget stod SCRO inför att fördubbla sin affär och antalet anställda. Den hårt arbetande ledningsgruppen förstod vikten av att odla en stark företagskultur för att klara expansionen med bibehållen lönsamhet.

Köpt tjänst: Inspirationsföreläsning ”Kulturen som framgångsfaktor!” och Spelplanen

Tid: 18 januari 2018

Återkoppling:

Tusen tack för en mycket inspirerande och bra föreläsning idag. Så ”mitt-i-prick”! Har fått väldigt positiv feedback från vår personal. Väldigt bra upplagt och precis det SCRO behöver för att fortsätta växa , bli ännu bättre på teamwork , sätta teamet i första rummet o vara lojala och toppresterande i sina roller.

/MARIE WIKLANDER, DIRECTOR CLINICAL OPERATIONS

Läs mer

Trafikförvaltningen Sthlm

Utveckling projektmodell för IT-projekt

Läs mer

Trafikförvaltningen Sthlm

Projektcoach och teamutvecklare

Problem: konflikter inom projektgruppen riskerar försena releasedatum 

Möjlighet: klara deadline och få nöjda mer uthålliga projektmedlemmar. 

Beskrivning: Tillsammans med PL skapades en plan för grupputveckling. Planen innehöll 4 gruppövningar á 2 timmar. Utöver detta bestod planen av individuell coachning av PL samt konflikthantering av två personer. 

Den första övningen var ”Spelplanen”. Den klargör gruppens förhållningssätt till varandra. Spelplanen är visuell som en fotbollsplan och visualiserar mål, coach,  publik, teammedlemmar och hörnflaggorna. 

Nästkommande 2 övningar ägnades åt att effektivisera och utveckla gruppen till ett högpresterande team. Susan Wheelans 10 nycklar utgjorde verktyg. 

På den sista övningen reflekterades över progressen och ytterligare förbättringar diskuterades. 

Projektledare Åsa Ericssons syn på resultatet: Gladare medlemmar, mer avspänd PL, projekt release i tid och uppskattad produktivitetsökning med 45%. Vi höll utlovat releasedatum!!

ASW bidrag: Spelplanen, 10 Nycklar till effektivitet, Coachning. 

Läs mer