Arkiv: Ledarskap

Lyssna! Den viktigaste delen i all kommunikaiton

Business people practicing yoga in park

Emellanåt upplever vi lyssnandet som en utmaning. Inte sällan för att vi har fokus på vad vi själva tänker på och vill säga. Som med allt annat så blir vi bättre lyssnare ju mer vi tränar. Nästa gång du kommunicerar- ge dig helt hän till lyssnandet! Notera hur din framgång ökar i takt med att du blir en bättre lyssnare och kommunikatör! Vi på ASW tror att förmågan att lyssna på andra samspelar med förmågan att lyssna till din egen inre röst. Du minskar din och andras stress genom en kombination av dessa gyllene förmågor! Det finns många vägar att finna din inre röst, en av dessa vägar är meditation. Prova gärna för att se vad det innebär för just dig.

Bli en mer effektiv ledare med minskad stress och oro

Effektiva ledare har en tydlig vision för sitt ledarskap för verksamheten. Effektivt ledarskap utgår från entusiasm, intresse av andra personer och en villighet att gå utanför den bekväma zonen.

Effektiva ledare slappnar av under arbetet och vilar innan de blir trötta. Det leder till minskad stress och oro vilken ökar entusiasm och energinivåerna. En positiv cirkel är startad, vilket skapar andra positiva spiraler och uppåtgående trender.

Vi på Aware Spiritual Warrior, ASW Uppsala, utvecklar företag och individer. Ett användbart verktyg är att utöva Yoga och Meditation eftersom att det sänker eller helt tar bort stress och oro. Effekten uppstår direkt och den fördjupas med regelbunden träning.

Hösten 2010/ Vintern 2020 lanserar vi ett unikt ledarskapsprogram som förutom träning i kommunikation, coachning, teamutveckling, presentationsteknik och ledarskap innehåller mental träning, andningsövningar, kreativitetsövningar och fysisk träning av kroppen.

Flera vägar till inre svar

Grunden i Coachning är öppna frågor som hjälper den coachade personen att finna sina egna svar och egna lösningar. Många upplever coachning  som ett mycket värdefullt stöd för att finna den rätta vägen i livet.

Vi på Aware Spiritual Warrior har upptäckt en kompletterande väg till vår inre kompass. Den vägen är Yoga och meditation.

Vi tror att det finns många fler vägar
– Dela med dig av dina erfarenheter! Hur skapar du kontakt med din inre kompass?