Vår arbetsprocess

Vi lyssnar på behoven och föreslår ett eller ett par tjänstepaket som vi tror fungera för din organisation. Dialogen kan pågå i all från ett par dagar till flera månader beroende av komplexitet och tidsramar.

Verksamhetsutvecklingspaket, några exempel

  • Inspirationsföreläsning med Nyttorealisering och coaching av ledningsgrupp
  • Enskild Coachning av projektledare och gruppcoachning av ledningsgruppen
  • Support till den lilla eller nya ledningsgruppen för att klargöra målen och särskilja era roller och ansvar
  • Support till den stora ledningsgruppen för att bli mer attraktiv för yngre medarbetare. Ex. Förändringledning, självstyrande team och kulturen som framgångsfaktor
  • Ledarskapsstöd till start-ups
  • Mognadsmätning kombinerat med handlingsplan och implementation av nytt arbetssätt
  • Skapa eller anpassa en projektmodell följt av implementering och ledningsstöd mot projektportföljstyrning