Arkiv: Coachning

Kom i ditt livs form med PT Sophie Klinga!

Det är inte vem som helst som kommer till ASW Yoga studio varannan tisdag, vi pratar en mycket erfaren PT och meriterad hinderbanelöpare. Sophie är känd för sin förmåga att hitta säkra och effektiva övningar som får oss att älska hennes klasser, även när svetten rinner ned i ögonen och kroppen skriker – ”Nu räcker det!”

Sophie tränar oss varannan vecka -däremellan tränar du på egen hand eller med dina kompisar. Sophie ger dig också tips på kost som passar bra under hård träning.

Move your body – your mind Will follow!

Bli en mer effektiv ledare med minskad stress och oro

Effektiva ledare har en tydlig vision för sitt ledarskap för verksamheten. Effektivt ledarskap utgår från entusiasm, intresse av andra personer och en villighet att gå utanför den bekväma zonen.

Effektiva ledare slappnar av under arbetet och vilar innan de blir trötta. Det leder till minskad stress och oro vilken ökar entusiasm och energinivåerna. En positiv cirkel är startad, vilket skapar andra positiva spiraler och uppåtgående trender.

Vi på Aware Spiritual Warrior, ASW Uppsala, utvecklar företag och individer. Ett användbart verktyg är att utöva Yoga och Meditation eftersom att det sänker eller helt tar bort stress och oro. Effekten uppstår direkt och den fördjupas med regelbunden träning.

Hösten 2010/ Vintern 2020 lanserar vi ett unikt ledarskapsprogram som förutom träning i kommunikation, coachning, teamutveckling, presentationsteknik och ledarskap innehåller mental träning, andningsövningar, kreativitetsövningar och fysisk träning av kroppen.

Flera vägar till inre svar

Grunden i Coachning är öppna frågor som hjälper den coachade personen att finna sina egna svar och egna lösningar. Många upplever coachning  som ett mycket värdefullt stöd för att finna den rätta vägen i livet.

Vi på Aware Spiritual Warrior har upptäckt en kompletterande väg till vår inre kompass. Den vägen är Yoga och meditation.

Vi tror att det finns många fler vägar
– Dela med dig av dina erfarenheter! Hur skapar du kontakt med din inre kompass?