Utveckla teamet genom psykologisk trygghet

psykologisk trygghet kännetecknas av att individerna vågar uttrycka sig och känner sig trygga med att ingen kommer kritisera deras person eller få någon att känna sig mindre värd eller okunnig.