Certifieringar och CV

Utbildningar och certifieringar ASW Project & Business Excellence

Annika Stanley Wandebäck

Maskiningenjör, Uppsala Universitet
Marknadsföring, Ekonomi, Juridik, kvalitetsstyrning, Fysiologi, engelska, Uppsala Universitet
Livslångt nyfiket lärande:
GMP, Ledarskap, UGL, grupputveckling, XLPM projektmodell, PMI projektledning, Lean, Kanban, agila metoder, Projektrevision, Workstorm©, Yoga, meditation, klassisk coachning,
mBIT Coachning, förändringsledning

Certifieringar:

  • Projektledare, PMP certifiering
  • Dale Carnegie utbildning i kommunikation och ledarskap
  • Coach -mBraining Coach certifiering “mBIT coach”
  • Strategiska presentationer (Dale Carnegie)
  • Prosci Förändringsledning certifieringsutbildning modell ADKAR
  • Certifierad Yogalärare med vidareutbildning i Ayurveda och kinesisk medicin
  • Certifierad SAFe ledarskapskonsult