Yogans historia och filosofi

Ordet Yoga kommer från Sanskrit (Indiens latin) och betyder att förena och harmoniera, finna balans mellan kropp, sinne och själ – att på ett spirituellt plan förena individen till det universella medvetandet. Målet med Yoga är att stärka människan till kropp, sinne och själ. Man eftersträvar en förbättrad fysisk styrka och rörlighet och en inre balans. Att förstå vem du är, vad du behöver och vad du kan ge till andra människor. En viktig aspekt av Yogan är att alltid göra sitt bästa och att vara nöjd med sitt bästa, och att acceptera saker och människor och skeenden så som de är.

Yogan som vi känner den är en av flera delar eller vägar för att uppnå andlig upplysning och frid, Samadhi. En av Yoga traditionens viktiga skriftliga verk är ”Yoga Sutras” av Patanjali. Sutra betyder tråd och varje tråd är ett visdomsord, boken skrevs för mer än 2000 år sedan. Boken tar bland annat upp att förmågan till koncentrationen går via vår förmåga att kontrollera andningen. Normalt andas vi utan att tänka på det. Då är vi också omedvetna om våra tankar menar Patanjali. Genom medvetenhet om hur vi andas så blir vi också mer medvetna om våra tankar och känslor och vi ökar vår förmåga till koncentration. Genom en förbättrad koncentrationsförmåga så ökar våra möjligheter att slappna av och att vara här och nu med tankarna.

 

Den åttafaldiga vägen enligt Patanjali

Meningen med det mänskliga livet är enligt Yoga traditionen att uppnå andlig upplysning, Samadhi som är ett tillstånd av glädje, frid och fullständig frihet. Samadhi kan upplevas ett ögonblick, under djup meditation, när som helst alternativt under resten av livet. Den åttafaldiga vägen tänks leda till Samadhi. En av de olika åtta vägarna är yoga positionerna som vi ofta först kommer i kontakt med och många förknippar med Yoga. En viktig tanke med positionerna är att de ska stärka upp svaga delar och släppa på spänningar i stela områden. De olika vägarna är:

Yama = Moralisk disciplin
Niyama = Påbjuda plikter
Asana = kroppställningar
Pranayama = andingsövningar
Prathyahara = bortdragande från sinnet
Dharana = Koncentration
Samadhi = glädje, inre frid och fullständig frihet

Läs mer

Ayurveda och Doshorna

Ayurveda är en mycket gammal läkekonst som utövats i Indien under lång tid. Den är förebyggande till sin natur och omfattar örter, Yoga, meditation, massage och olika reningstekniker. Ayurveda utgår mycket från olika grundläggande personlighetstyper och kombinationer av dessa. De kallas ”doschor” och heter Pitta, Kapha och Vata. Grunden i Ayurveda är att bibehålla balans i den fysiska kroppen, energikroppen och i sinnet. Istället för sjukdomar talar Ayurvediska läkare ofta om obalanser i olika grad- vilka kan återställas med rätt kunskap. Intresseväckande är att dessa obalanser kan identifieras långt före en människa klassas som sjuk enligt skolmedicinen- därav också dess förebyggande natur. Allting i universum utgörs av luft, rymd, eld, vatten och jord och som en följd härav tänker man sig att allt levande också innehåller dessa element. Människor och djur har olika komposition av elementen och några grundläggande människotyper har karaktäriserats och dessa kallas för Doshor. Det finns 3 grund doshor och kombinationer av dessa 3, totalt blir det 10 möjligheter. Människor är naturligtvis fortfarande unika, men inom varje doscha kommer likheter att finnas och människor har mycket att vinna på att anpassa sin livstil utifrån sin grundläggande natur, eller Dosha. De 3 Doshorna är Vata, Pitta och Kapha, Vata består av rymd och luft, Pitta består av Eld och Vatten och Kapha består av vatten och jord. Om detta intresserar dig rekommenderar jag att läsa någon spännande bok i ämnet, eller att konsultera en ayurvedisk läkare.

Läs mer

Chakrasystemet

Enligt Yoga traditionen finns förutom nervystem och blodbanor även ett energisystem i kroppen, detta benämns chakrasystemet. En av anledningarna till att många människor mår så bra av Yoga är att ställningarna är bra för energiflödet i de olika chakrana. När energin får flöda fritt utan blockeringar mår man bra till både kropp, sinne och själ. Man får bättre kontakt med sig själv och känner när man är trött, när man behöver äta och så vidare. Dessa chakran är förknippade med olika färger, organ, muskler, element, känslor och mantran. När man Yogar så ger man energi och balans till samtliga chakran. Om man har obalans i ett chakra så är det möjligt att välja kost, livsstil, meditation eller yoga positioner för att stärka ett specifikt chakra. För att erhålla en korrekt diagnos av ev. obalanser behöver man konsultera en Ayurvedisk läkare.

Rotchakrat – Muladhara – rött
Navelchakrat – Svadhistana – orange
Solarplexuschakrat – Manipura – gult
Hjärtchakrat – Anahata – grönt
Halschakrat – Visuddha – blått
Pannchakrat – Ajna – lila / indigo
Kronchakrat – Sahasrara – pärlemor eller violett / ljuslila

Läs mer

Seasonal Yoga

I Seasonal Yoga förenar vi individen med naturens förändringar och ständiga flöde. Detta är inspirerat av den Kinesiska Medicinen och läran om de fem elementen. Vi lär oss att vi är en del av naturen. Vi behöver årstidernas skiftningar, vi behöver både vila och aktivitet för att balansera oss och leva i harmoni med oss själva och vår omvärld. Genom att lära oss mer om naturen / årstiderna och hur de påverkar oss till kropp och själ så kan vi lära oss mer om oss själva och förstå varför vi känner och mår som vi gör under året.

Seasonal Yoga är en mjukt flödande Hatha (fysisk) yoga som väver in den kinesiska medicinen. De klassiska yoga positionerna förändras en aning för att stimulera akupunkturpunkter och meridianer. På det viset för vi in en medicinsk aspekt i vår yoga. Yoga regelbundet och du kommer att känna dig friskare och gladare!

Läs mer

Kinesisk Medicin och de fem elementen

Kinesisk medicin har använts framgångsrikt under tusentals år. Den innefattar bland annat örter, akupunktur, akupressur och Qi Gong. En viktig aspekt av den kinesiska medicinen är kunskapen om De Fem Elementen, dessa är: Vatten, Trä, Eld, Jord och Metall. Dessa kan ses som rörelser och energier som påverkar både naturen och människor och djur. De fem elementen kan ses som krafter som står i förbindelse med varandra. Samspelet sker inte hur som helst utan följer en viss ordning. Samspelet sker i en närande cykel och i en kontrollerande cykel. Varje element kan kopplas till en årstid, en tid under dygnet och en fas i livet. De fem elementen är betydelsefulla både för diagnos och behandling. Varje individ anses präglad av ett eller flera element, vilket också är betydelsefullt.

Läs mer