Tjänster

Våra tjänster inom verksamhetsutveckling

Virtuellt projektkontor (PMO)

Lös många av era problem i projekt med ett virtuellt projektkontor (PMO). Ni får hjälp med struktur, gemensam terminologi och beslutsstöd samt utbildning av era medarbetare. Denna tjänst kombineras gärna med ett par inspiriationsföreläsningar och erbjuds som ett abonnemang på valfritt antal timmar per år.

Många stora organisationer har projektkontor (PMO)  och vilket värde kan ditt företag förvänta er av att köpa in tjänsten? Nyckeln till framgång är att utrusta nyckelpersoner med effektiva projektverktyg som exempelvis en projektmodell, mallar och utbildade projektledare och styrgrupper.

Effektiva projektverktyg ökar organisationers  projektmognad vilket skapar värden i form av kontroll över projektens ekonomi samt ökad kontroll över leverans och tidplan.

Inte minst skapas en stolthet och en hållbar organisation som orkar prestera över tid. Detta betyder exempelvis:

 • Förutsägbar budget (ekonomistyrning)
 • Projekt som levererar i tid (time och scope management)
 • Färre missförstånd (gemensamt tänk och terminologi)
 • Bättre överlämningar vid projektets avslut
 • Ökat lärande med ständiga förbättringar
Läs mer

Ledar- och medarbetarutveckling

Chefer och ledare har höga krav på sig idag. Ni tänker strategiskt, ni är exekutiva, ni lägger budget och följer upp, bygger framgångsrika team. Du visar självinsikt och mod, du bygger relationer och motiverar människor. Kort sagt – du är oumbärlig!
Dagens unga, de förväntar sig ett ödmjukt och lärande ledarskap och etiska förhållningssätt.
En viktig del av ledarens roll är att vara villig att utvecklas. Du kommunicerar högt ställda förväntningar, samtidigt som du aktivt stödjer människor och fungerar som en förebild. Du förstår gruppdynamik och lägger stor del av din tid på att utveckla team. Detta gäller i hög grad även medarbetarna i vårt digitaliserade och lärande samhälle.

Läs mer

Projektledning

 • Komplex Projektledning
 • Utbildning projektledning – fokus på det operativa arbetet inom satta ramar
 • Utbildning projektstyrning – fokus på strategi och affärsmål
 • Rådgivning för nya projektledare – Verktygslådan av kunskap och erfarenhet öppnas upp
 • Projektrevision – Att löpande ta tempen på ett projekt är värdefullt både för beställaren, styrgruppen och projektledaren. En återkommande utvärdering, eller projektrevision, genomförd av en extern part med stor erfarenhet, är en kvalitetssäkring och ett värdefullt stöd.
 • Ordning& reda i projekt – när projektet är kaotiskt tar vi tag i rodret och skapar rätt struktur och kommunikationsmönster
Läs mer

Förändringsledning

 • Förändringsledning – den mänskliga sidan av ett projekt är avgörande för ROI. Behövs vid införande av nya arbetssätt, exempelvis
  • Projektmodell
  • Projektportföljstyrning
  • Projektkontor
  • Ny attityd, bemötande eller kultur
Läs mer

Teamutveckling och coachning

 • Facilitering av möten – skapar kreativa möten med förankrade och tydliga resultat
 • Coachning av ledningsgrupper – tar företaget till en högre nivå på flera plan
 • Stöd vid nyttorealisering – coachande frågor skapar förståelse för vilken nytta som ska uppnås med satsningen
 • Utveckling av grupper till Team
 • Inspirationsföreläsningar
 • Utveckling av Organisationskulturen – En vinnande projektkultur är den största möjliggöraren för ett framgångsrikt projekt eller annat arbete.
 • Utvärdering av organisationens projektmognad
 • Utvärdering av organisationens förändringsförmåga
 • Feedback skolan
Läs mer

Föreläsningar och utbildning

 • Projektledning -hands-on
 • Förändringledning – vad är det och hur hänger det samman med ROI?
 • Effekthemtagning -hörnstenarna som tar hem effekterna
 • Teamutveckling med doktor Susan – 10 nycklar för effektiva team
 • Kulturen som framgångsfaktor – så frön och skörda framgångskultur
Läs mer