Restorative Yoga

Restorative Yoga

en återhämtande och terapeutisk yogastil som handlar om att ge sig hän och släppa taget för att stilla kropp och sinne. Utförs helt utan muskelstyrka. Avslutas med ”Yoga Nidra” som är en djup medveten vila och återhämtande avslappning.