Kundalini Yoga

Kundalini Yoga

Innehåller fysisk Yoga (Kriyas), andningsövningar, mantrasång, medveten vila och meditation.