Yoga i Uppsala

Vill du Yoga i Uppsala? Uppsala är en stor stad och utbudet av kultur och sportmöjligheter är gediget. Här i Uppsala finns ett stort utbud av Yoga träning till bra kvalitet. Aware Spiritual Warrior erbjuder en mjukt flödande Hatha Yoga som harmonierar med de skiftande energierna i årstiderna, denna Yoga kallas ”Seasonal Yoga” och är en klassiskt Hatha Yoga.

I Seasonal Yoga så är klassernas längd och sammansättning flexibla, de kan vara 45, 60 eller 75 minuter. Positionerna sätts samman i ett flöde som ska stödja dig fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligen. Det är årstiden som sätter ramarna för Yoga klassens komposition, därtill läggs till Yoga lärarens kunskaper om sina deltagare och deras behov och önskemål.

Hatha Yoga: För att rena och stärka kroppen och sinnet. Hatha betyder Sol-och måne Yoga och är ett samlingsnamn för de flesta fysiska formerna av Yoga. Beskrivs också i det klassiska verket Hathayoga Pradika.

Satyananda Yoga: Satyananda Yoga inkluderar alla de fem klassiska yogaformerna som var och en ger möjlighet till ett ökat medvetande och andlig mognad:

  • Hatha Yoga– För att rena och stärka kroppen och sinnet.
  • Jnana yoga– För mental stabilitet, visdom och självinsikt.
  • Bhakti yoga– För känslomässig stabilitet och kanalisering av emotioner.
  • Karma yoga– För närvaro, uppmärksamhet och generositet – meditation i handling.
  • Raja Yoga– För förståelse och kontroll över sinnet. Mental träning i form av attityder, avslappning, koncentration och meditation.

Meditation: Yoga positioner är en bra förberedelse för Meditation, men det kan också utföras enskilt, exempelvis morgon och kväll. Meditation innebär stillhet och en möjlighet att vända uppmärksamheten inåt för att utforska sig själv, hitta sig själv. Meditation innebär att vila hjärnan från det vanliga surret av ofullständiga tankar som irrar hit och dit och ger påslag på våra känslor. Meditation har otroligt många positiva effekter såväl fysiskt som psykiskt. Det finns många olika guidade meditationer och olika tekniker för att stilla sinnet. Prova dig fram och hitta det som fungerar för dig, gärna tillsammans med en erfaren och inkännande lärare.

Mindfulness: Betyder medveten närvaro. Det är en integrerad del av Yoga utövningen och ju mer du utövar Yoga, ju lättare kommer det att bli att ”vara mindful/ medvetet närvarande i nuet”. Mindfulness kan också utövas separat.

Hot yoga och Bikram Yoga: Denna Yogaform är en fysiskt krävande Yoga med många stående positioner. Klasserna är vanligvit 90 minuter långa och utförs i varm miljö, ca 30-40 grader varmt. Skillnaden mellan Hot Yoga och Bikram är att den senare är förpliktigad att följa Bikrams lära och alla instruktörer måste få sin utbildning direkt från Bikram. Denna Yoga passar dig som är frusen av dig och söker efter lite hårdare träning.

Ashtanga Yoga: Denna form av Yoga är också väldigt fysisk och har stora likheter med klassisk gymnastik. Yoga klasserna är vanligen 90 minuter. Ashtanga Merga betyder den åttafaldiga vägen som beskrevs av Patanjali. Denna Yoga form erbjuder olika serier och varje serie ska följas exakt i varje Yoga pass, det får inte ändras eller anpassas.

Kundaliniyoga: Betyder Medvetenhetens Yoga. Kundaliniyoga är en dynamisk form av yoga som omfattar kroppsställningar varav många är sittande positioner, Mudras (handpositioner), andningstekniker, fokuseringstekniker, mantran(ljud/vibrationer) och olika typer av meditationer.

Gravid Yoga: Gravid Yoga har sitt ursprung i Kundaliniyogan som passar bra för den gravida kvinnans kropp. Kvinnans kropp förbereds för förlossning och mantran kan underlätta för moder och barn att knyta an till varandra både före och efter födseln. Positionerna förebygger graviditetsbesvär och mildrar olika krämpor. En viktig aspekt är för den blivane modern att få en egen stund och bara slappna av och förbereda sig mentalt för den fantastiska upplevelsen att få ge nytt liv.