Annika Stanley Wandebäck arbetar också som management konsult, föreläsare, utbildare och coach.

Typiska uppdrag för Annika är kvalificerad projektledning, förändringsledning, utveckling av ledningsgrupper och team, facilitera workshops, implementera Projektkontor eller Projektmodeller. Annika ger regelbundet föreläsningar i aktuella ämnen, bl.a. Projektkultur, grupputveckling, förändringspsykologi och Effekthemtagning.
Annika är certifierad projektledare och  certifierad förändringsledare och utbildare i Ledarskap och Projektstyrning.

Kontakta Annika på: annikastanley@icloud.com alternativt telefon 0725646688. Curriculum Vitae: Annika Stanley Wandebäck CV