Annika Stanley Wandebäck arbetar också som konsult för Donald Davies

Sommar Yoga

& Partners. Typiska uppdrag för Annika är ledarskap vid förändringar, att utveckla ledningsgrupper och team, att leda Projekt eller Program, implementera Projektkontor eller Projektmodeller. Annika ger regelbundet föreläsningar i aktuella ämnen, bl.a. Projektkultur och Effekthemtagning.
Annika är certifierad projektledare och  certifierad förändringsledare och utbildare i Ledarskap och Projektstyrning.

För uppdrag inom Project Excellence, kontakta Annika på

annika.stanleywandeback@ddp.se alternativt telefon 0725646688